دانلود رایگان مجموعه برترین قطعات رمانتیک ویولون

va-violin-songs

مجموعه va-violin-songs منتخبی از آثار ویولون ارکستر های جهان است. همانطور که از عنوان آن مشخص است، این قطعات بیانگر رمانس هستند و گوش فرا دادن به آنها آرامش و راحتی را به همراه خواهد داشت و باتوجه به قدیمی بودن قطعات، کیفیت فوق العاده ای دارند. این مجموعه شامل ۱۰ سی دی به صورت فایل ape هستند که قابل رایت توسط نرم افزار nero به همراه نصب یک پلاگین خواهند بود. همچنین در داخل مجموعه یک نرم افزار مبدل فایل های ape به mp3 قرار داده شده است تا کسانی که مایلند، کلیه فایل ها را به قالب mp3 تبدیل نموده و در خودرو گوش فرا دهند.

لیست دقیقی از قطعات مجموعه و سال اجرای آنها :


Camille Saint-Saens (1835-1921)
The Romantic Violin Concerto, Vol. 01 – Saint-Saens
Philippe Graffin (violin), BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins (conductor)

۰۱٫ Violin Concerto No. 1 in A major, Op. 20 — I. Allegro
۰۲٫ Violin Concerto No. 1 in A major, Op. 20 — II. Andante espressivo
۰۳٫ Violin Concerto No. 1 in A major, Op. 20 — III. (Reprise)
۰۴٫ Violin Concerto No. 2 in C major, Op. 58 — I. Allegro moderato e maestoso — Cadenza — A tempo piu allegro
۰۵٫ Violin Concerto No. 2 in C major, Op. 58 — II. Andante espressivo
۰۶٫ Violin Concerto No. 2 in C major, Op. 58 — III. Allegro scherzando quasi allegretto
۰۷٫ Violin Concerto No. 3 in B minor, Op. 61 — I. Allegro non troppo
۰۸٫ Violin Concerto No. 3 in B minor, Op. 61 — II. Andantino quasi allegretto
۰۹٫ Violin Concerto No. 3 in B minor, Op. 61 — III. Molto moderato e maestoso — Allegro non troppo

Sir Charles Villiers Stanford (1852-1924)
The Romantic Violin Concerto, Vol. 02 – Stanford
Anthony Marwood (violin), BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins (conductor)

۰۱٫ Suite for Violin and Orchestra, Op. 32 — Ouverture
۰۲٫ Suite for Violin and Orchestra, Op. 32 — Allemande
۰۳٫ Suite for Violin and Orchestra, Op. 32 — Ballade
۰۴٫ Suite for Violin and Orchestra, Op. 32 — Tambourin
۰۵٫ Suite for Violin and Orchestra, Op. 32 — Rondo Finale
۰۶٫ Violin Concerto in D major, Op. 74 — I. Allegro
۰۷٫ Violin Concerto in D major, Op. 74 — II. Canzona — Andante
۰۸٫ Violin Concerto in D major, Op. 74 — III. Allegro moderato

Jeno Hubay (1858-1937)
The Romantic Violin Concerto, Vol. 03 – Hubay 3 & 4
Hagai Shaham (violin), BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins (conductor)

۰۱٫ Violin Concerto No. 3 in G minor, Op. 99 — I. Introduction quasi Fantasia: Moderato
۰۲٫ Violin Concerto No. 3 in G minor, Op. 99 — II. Scherzo: Presto
۰۳٫ Violin Concerto No. 3 in G minor, Op. 99 — III. Adagio (Moderato)
۰۴٫ Violin Concerto No. 3 in G minor, Op. 99 — IV. Allegro con fuoco
۰۵٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Introduction: Molto moderato
۰۶٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Theme: Adagio
۰۷٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation I: Un poco piu vivo
۰۸٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation II: Animato
۰۹٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation III: Allegro
۱۰٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation IV: Moderato
۱۱٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation V: Adagio non troppo
۱۲٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation VI: Poco animato
۱۳٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation VII: Moderato
۱۴٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation VIII: Andante con moto
۱۵٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation IX: Allegro moderato
۱۶٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation X: Allegro molto
۱۷٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation XI: L’istesso tempo
۱۸٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Cadenza
۱۹٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Theme: Grave
۲۰٫ Violin Concerto No. 4 in A minor, Op. 101 — I. Preludio: Largo
۲۱٫ Violin Concerto No. 4 in A minor, Op. 101 — II. Corrente e Musette: Presto
۲۲٫ Violin Concerto No. 4 in A minor, Op. 101 — III. Larghetto (Adagio)
۲۳٫ Violin Concerto No. 4 in A minor, Op. 101 — IV. Finale e capriccio: Allegro

Mieczyslaw Karlowicz (1876-1909) [01-04]
Moritz Moszkowski (1854-1925) [05-07]
The Romantic Violin Concerto, Vol. 04 – Moszkowski & Karlowicz
Tasmin Little (violin), BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins (conductor)


۰۱٫ Violin Concerto in A major, Op. 8 — I . Allegro moderato
۰۲٫ Violin Concerto in A major, Op. 8 — II. Romanza: Andante
۰۳٫ Violin Concerto in A major, Op. 8 — III. Vivace assai
۰۴٫ Ballade No. 1 in G minor, Op. 16
۰۵٫ Violin Concerto in C major, Op. 30 — I. Allegro comodo
۰۶٫ Violin Concerto in C major, Op. 30 — II. Andante
۰۷٫ Violin Concerto in C major, Op. 30 — III. Vivace

Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912) [01-03]
Sir Arthur Somervell (1863-1937) [04-06]
The Romantic Violin Concerto, Vol. 05 – Coleridge-Taylor & Somervell
Anthony Marwood (violin), BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins (conductor)


۰۱٫ Violin Concerto in G minor, Op. 80 — I. Allegro maestoso — Vivace — Allegro molto
۰۲٫ Violin Concerto in G minor, Op. 80 — II. Andante semplice — Andantino
۰۳٫ Violin Concerto in G minor, Op. 80 — III. Allegro molto — Moderato
۰۴٫ Violin Concerto in G minor — I. Allegro moderato e con grazia
۰۵٫ Violin Concerto in G minor — II. Adagio
۰۶٫ Violin Concerto in G minor — III. Allegro giocoso

Jeno Hubay (1858-1937)
The Romantic Violin Concerto, Vol. 06 – Hubay 1 & 2
Hagai Shaham (violin), BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins (conductor)

۰۱٫ Suite for violin and orchestra, Op. 5 — I. Gavotte: Moderato
۰۲٫ Suite for violin and orchestra, Op. 5 — II. Idylle: Andantino
۰۳٫ Suite for violin and orchestra, Op. 5 — III. Intermezzo: Allegro assai ma non troppo
۰۴٫ Suite for violin and orchestra, Op. 5 — IV. Finale: Mouvement du premier morceau — Allegro vivace
۰۵٫ Violin Concerto No. 1 in A minor, Op. 21 — I. Allegro appassionato
۰۶٫ Violin Concerto No. 1 in A minor, Op. 21 — II. Andante ma non tanto
۰۷٫ Violin Concerto No. 1 in A minor, Op. 21 — III. Allegro con brio — Un poco piu vivo
۰۸٫ Violin Concerto No. 2 in E major, Op. 90 — I. Allegro con fuoco
۰۹٫ Violin Concerto No. 2 in E major, Op. 90 — II. Larghetto
۱۰٫ Violin Concerto No. 2 in E major, Op. 90 — III. Allegro non troppo

Anton Arensky (1861-1906) [01-04]
Sergei Ivanovich Taneyev (1856-1915) [05-16]
The Romantic Violin Concerto, Vol. 07 – Taneyev & Arensky
Ilya Gringolts (violin), BBC Scottish Symphony Orchestra, Ilan Volkov (conductor)

۰۱٫ Violin Concerto in A minor, Op. 54 — I. Allegro
۰۲٫ Violin Concerto in A minor, Op. 54 — II. Adagio non troppo — Allegro
۰۳٫ Violin Concerto in A minor, Op. 54 — III. Tempo di valse
۰۴٫ Violin Concerto in A minor, Op. 54 — IV. Poco meno mosso — Tempo I — Cadenza — Tempo I
۰۵٫ Suite de Concert, Op. 28 — Prelude: Grave
۰۶٫ Suite de Concert, Op. 28 — Gavotte: Allegro moderato
۰۷٫ Suite de Concert, Op. 28 — Marchen (Tale): Andantino
۰۸٫ Suite de Concert, Op. 28 — Theme: Andantino
۰۹٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variation I: Allegro moderato
۱۰٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variation II: Allegro energico
۱۱٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variation III: Tempo di valse
۱۲٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variation IV: Fuga doppia: Allegro molto
۱۳٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variation V: Presto scherzando
۱۴٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variation VI: Tempo di mazurka: Allegro con fuoco
۱۵٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variazione finale e coda: Andante
۱۶٫ Suite de Concert, Op. 28 — Tarantella: Presto — Piu presto

Henry Vieuxtemps (1820-1881)
The Romantic Violin Concerto, Vol. 08 – Vieuxtemps
Viviane Hagner (violin), Royal Flemish Philharmonic, Martyn Brabbins (conductor)


۰۱٫ Violin Concerto No 5 in A minor Gretry, Op 37 — Part 1 Allegro non troppo
۰۲٫ Violin Concerto No 5 in A minor Gretry, Op 37 — Part 2 Cadenza
۰۳٫ Violin Concerto No 5 in A minor Gretry, Op 37 — Part 3 Adagio — Allegro con fuoco
۰۴٫ Violin Concerto No 4 in D minor, Op 31 — Mov.1 Andante
۰۵٫ Violin Concerto No 4 in D minor, Op 31 — Mov.2 Adagio religioso
۰۶٫ Violin Concerto No 4 in D minor, Op 31 — Mov.3 Scherzo. Vivace — Trio. Meno mosso — Tempo I
۰۷٫ Violin Concerto No 4 in D minor, Op 31 — Mov.4 Finale marziale. Andante — Allegro
۰۸٫ Fantasia appassionata, Op 35

Ferdinand David (1810-1873)
The Romantic Violin Concerto, Vol. 09 – David
Hagai Shaham (violin), BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins (conductor)

۰۱٫ Violin Concerto No. 4 in E major Op 23_ Allegro
۰۲٫ Violin Concerto No. 4 in E major Op 23_ Adagio cantabile, non troppo lento
۰۳٫ Violin Concerto No. 4 in E major Op 23_ Allegretto grazioso
۰۴٫ Violin Concerto No. 5 in D minor Op 35_ Allegro serioso
۰۵٫ Violin Concerto No. 5 in D minor Op 35_ Adagio
۰۶٫ Violin Concerto No. 5 in D minor Op 35_ Vivace
۰۷٫ Andante and Scherzo capriccioso Op 16

Frederic d’ Erlanger (1868-1943) [01-04]
Frederic Cliffe (1857-1931) [05-07]
The Romantic Violin Concerto, Vol. 10 – Cliffe & Erlanger
Philippe Graffin (violin), BBC National Orchestra of Wales, David Lloyd-Jones (conductor)

۰۱٫ Violin Concerto in D minor Op 17_ Allegro moderato e maestoso-Andantino con moto-Cadenza
۰۲٫ Violin Concerto in D minor Op 17_ Andante-Cadenza- Adagio
۰۳٫ Violin Concerto in D minor Op 17_ Allegro molto-Allegro pop piu moderato-Vivo
۰۴٫ Poeme in D Major
۰۵٫ Violin Concerto in D minor_ Allegro moderato-Cadenza-Molto tranquillo-Molto allegro
۰۶٫ Violin Concerto in D minor_ Andante (pop lento)
۰۷٫ Violin Concerto in D minor_ Lento (recitativo)- Allegro energico-Poco andante (tranquillo)

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

اطلاعات فایل و لینک دانلود

اطلاعات تکمیلی فایل

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *