دانلود رایگان آموزش یوگای چشم!Yoga For Your Eyes

eyerobiks

بهبود بینایی، با یوگای چشم! در سودمند بودن ورزش یوگا برای بدن شکی نیست، اما آیا میدانستید یوگای مخصوص چشم هم داریم؟!بله یوگای چشم هم داریم. چشمان ما همچون بقیه اعضای بدن به رسیدگی و توجه ما نیاز دارند، و با ورزش کردن و انجام حرکات بسیار ساده میتوانیم تاثیرات بسیار مطلوبی در بینایی خود […]