دانلود مستند ۱۰ فاجعه ی طبیعی Top Ten Natural Disasters 2014

Top Ten Natural Disasters

هر جای این سیاره که باشیم باز ممکنه با یک یا چند گونه بلای طبیعی یا فاجعه طبیعی سر و کار داشته باشیم. با علم و تکنولوژی می توان تا حدودی از شدت این فجایع کاست. با مستند Top Ten Natural Disasters 2014 سری به آرشیو حوادث طبیعی می زنیم تا با ۱۰ پدیده ی […]