دانلود مستند طراحی آینده – پروژه مجازی ونوس

venus-project-design

دانلود مستند طراحی آینده – پروژه مجازی ونوس future-by-design-2006-venus-project مستند طراحی آینده – پروژه ونوس به انگلیسی future-by-design-venus-project است و در چندین برنامه کاندید دریافت جایزه برترین مستند شده است، این مستند دریچه ای جدید در ذهن شما می گشاید و دید تازه ای از امکانات بالقوه در آینده بشریت به شما می دهد. ژاک […]