دانلود مستند عشق در پادشاهی حیوانات -Love in the Animal Kingdom 2013

Love in the Animal

عشق و احساس فقط در انسان نیست. حیوانات نیز به مراتب برای خانواده خود عشق می ورزند. حیوانات نر، برای انتخاب همسر خود، به رقابت های شگفت انگیزی می پردازند. آنها پس از انتخاب همسر خود تمام تلاش خود را برای یک زندگی پر از عشق و تربیت فرزندان خود بکار می برند تا نسل […]