دانلود مستند سمساره-Samsara 2011

Samsara 2011

بهترین مستندهایی را قرار دهیم که شما را سراسر غرق در شگفتی و زیبایی خواهد کرد. یکی از بهترین مستندهایی که تا به حال دیدم، مستند Samsara میباشد، این مستند هم مثل مستندهای THRIVE What On Earth Will It Take و Home ارزش بارها دیدن رو داره، که امروز در وبسایت سمساره (Samsara) فیلم فیلم، […]