دانلود مستند پیشرفته ترین تسلیحات نظامی – برترین مجموعه نظامی دنیا Ultimate Weapon

Ultimate Weapon

مستند سلاح های نهایی به برترین و مجهزترین سلاح های ارتش های دنیا می پردازد. آیا می خواهید بدانید برترین جنگنده ها و بمب افکن های دنیا کدام ها می باشد. آیا می خواهید بدانید برترین هواپیماهای شناسایی دنیا کدام ها می باشد. آیا می خواهید بدانید برترین سلاح های انفرادی دنیا کدام ها می باشد. […]