دانلود مستند آیا می توانیم برای همیشه زندگی کنیم ? Can We Live Forever

| PBS – NOVA scienceNOW: Can We Live Forever? (2011) Mkv | آیا جاودانگی را دوست دارید؟ آیا دوست دارید برای همیشه بر روی این سیاره خاکی زندگی کنید؟ اگر روزی انسان به آنچنان سطحی از دانش رسید که جاودانگی را به بشر بدهد آیا این موهبت فقط برای ثروتمندان و قدرتمندان خواهد بود یا […]