دانلود مجموعه بی نظیرموسیقی های بی کلام و آرامش بخش

va music soul

VA – Music for the Soul – 2003-2009 در فرهنگ آکسفورد تعریف موسیقی به این شکل آمده است: «هنر یا دانش ترکیب صداهای انسان یا سازها)یا هر دو( برای ایجاد زیبایی در فرم و هارمونی و بیان احساسات» . یقینا این ترکیب کردن صداها بدون هدف نبوده ، اگر چه موسیقی برای مقاصد مختلف مورد […]