دانلود مستند اسرار معبد شائولین The Mystical Powers of The Shaolin

The Mystical Powers of The Shaolin

با مستند ورزشی در خدمت علاقه مندان به ورزش کنگ فو هستیم. تاریخ معبد شائولین واژه شائولین از دو بخش «شائو» و «لین» تشکیل شده است. «شائو» به کوه «شائوشی» (Shaoshi) اشاره دارد. یعنی همان جایی است که معبد در آن قرار گرفته است. «لین» نیز به معنای جنگل است. از سوی دیگر شائولین «جنگل […]