دانلود رایگان مجموعه آموزشی تای چی برای مبتدی ها

Tai Chi for beginners

دانلود آموزش تای چی ( برای تازه کارها) Tai Chi for beginners ورزش تای چی: گروهی تای چی را «مدیتیشینِ پویا» می‌نامند اما بعضی عنوان «حرکتْ‌درمانی» را به آن اختصاص داده اند. شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه این ورزش ذهنی-بدنی که در ابتدا به‌عنوان یک هنر رزمی در چین شکل گرفت می‌تواند بسیاری […]